Maak kennis met Marnick Blom, Sales Manager

Bever Innovations Marketing Personeel

‘Ons doel is om in iedere regio straks een Bever-partner beschikbaar te hebben’

Bever Innovations, divisie Industrial is op zoek naar partners! “Onze strategie voor de komende jaren is om ons netwerk van gespecialiseerde Bever Innovations partners uit te breiden en de samenwerkingsverbanden uit te bouwen. Hierdoor kunnen wij ons nog meer en beter focussen op onze corebusiness: het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige LED verlichtingsproducten”, vertelt Marnick Blom, die recent benoemd is tot Sales Manager van de divisie Industrial.

“De komende jaren willen we nog meer technische vragen én uitdagingen in de markt vertalen naar innovatieve nieuwe producten en oplossingen. Bovendien willen we een verdere schaalvergroting realiseren, zodat we klanten nog beter en completer van dienst kunnen zijn”, aldus Blom. “Het uiteindelijke doel is om in iedere regio straks een Bever-partner beschikbaar te hebben. Zowel in Nederland als in België. Mijn taak is om deze strategie de komende maanden verder op poten te zetten. Maar ook om de juiste partners te vinden, op te leiden en (technisch) te ondersteunen. Van producteigenschappen en toepassingsmogelijkheden tot en met onderhoud en beheer, zodat zij de eindklant met raad en daad terzijde kunnen staan. Om hier optimaal invulling aan te kunnen geven, werk ik nauw samen met collega en Sales Engineer Robin Faas.”

Bever Innovations, divisie Industrial is overtuigd van de nieuwe strategie, die grote voordelen biedt voor de organisatie zelf, haar partners én haar eindklanten. In navolging van Nederland en België wil de LED-specialist het netwerk van partners ook gaan uitrollen in andere landen in West-Europa en Scandinavië.

U kunt contact opnemen met Marnick:

E-mail: mbl@beverinnovations.com

Telefoon: +31 (0)111-74 54 38