Onze doelstelling: LED’s CONNECT!

Bever Innovations verbindt LED’s in al hun facetten. Wij kijken met een open blik om ons heen en zijn alert op nieuwe ontwikkelingen, bewegingen in de markt, technologische doorbraken en onvervulde klantwensen. Daarbij focussen wij vooral op de nichemarkten, zoals de benzine-retailmarkt, specifieke industriële markten en horticulture sector, waar onze intelligente, draadloze en geïntegreerde technologieën iedere dag opnieuw het verschil maken.

Vanuit een gezonde nieuwsgierigheid en ontwikkeldrang en met een uitgebreide kennis van LED-technieken ontwikkelen wij continu nieuwe, innovatieve producten en diensten voor onze doelgroepen. Hierbij hebben wij maximaal oog voor:

  • een eenvoudige en snelle montage
  • optimaal gebruiksgemak
  • minimaal onderhoud
  • een zeer gunstige Total Cost of Ownership
  • duurzaamheid en circulariteit
  • sociaal maatschappelijk verantwoord innoveren

Duurzame producten, slimme verpakkingen

Binnen Bever Innovations zijn we ons goed bewust van onze maatschappelijke positie, de risico’s van ons werk en de druk die we leggen op het milieu. We zoeken continu naar veiligere werkmethoden, betere afvalscheiding en mogelijkheden voor recycling. Onze kantoorlocatie is all-electric en functioneert vrijwel volledig zelfvoorzienend. Warmtepompen en intelligente LED-verlichting dragen bij aan een efficiënte, duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. We ontwerpen en produceren efficiënte producten met een lange levensduur, die bovendien slim worden verpakt. Hierdoor wordt onze impact op het milieu tot een minimum beperkt.

Gelukkige en gemotiveerde medewerkers

Onze medewerkers zijn dé basis voor ons succes. Het boeien, binden en behouden van deze medewerkers heeft dan ook zeer hoge prioriteit. Bever Innovations kent nog veel medewerkers van het eerste uur en met een gemiddeld dienstverband van meer dan 10 jaar kunnen onze klanten profiteren van ruim aanwezige kennis en expertise. Een platte organisatiecultuur, goede arbeidsvoorwaarden en een zeer actieve personeelsvereniging zorgen ervoor dat medewerkers zich verbonden voelen met elkaar, ons bedrijf én onze klanten.
Image
Image
Image
Image

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

We willen een goede partner zijn voor onze klanten, leveranciers en medewerkers en gaan voor duurzame en lange termijn relaties. We leggen onze lat steeds hoger, door ingrijpende prestatieverbeteringen. Dit resulteert niet alleen in grensverleggende innovaties maar ook in een (nog) betere concurrentiepositie en (nog) meer toegevoegde waarde, zonder afbreuk te doen aan onze sociale waarden en betrokkenheid. Het merendeel van onze productie en assemblage vindt lokaal plaats in drie sociale werkplaatsen in Zeeland, waar meer dan 200 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om complete producten te maken. Door dichtbij huis te produceren, houden we maximale controle over onze productie. Bovendien kunnen we korte levertijden garanderen.

Image
Image
Image