Beter werkklimaat dankzij dynamische verlichting

Bever Innovations Marketing De mens centraal, Juiste licht op juiste plaats, Slim, simpel & dynamisch

Licht is van grote invloed op het welbevinden van mensen. Het beïnvloedt niet alleen onze hormoon- en stofwisselingsprocessen, maar bepaalt ook onze ‘inwendige klok’. In situaties waarin de natuurlijke daglichttoetreding onvoldoende is – denk bijvoorbeeld aan productiehallen, magazijnen, koel- en vrieshuizen en evenementenhallen – biedt de biodynamische verlichting van Bever Innovations, divisie Industrial een passend alternatief. Zo worden naast kwalitatief goed licht o.a. het waak-slaapritme, de hartslag, de bloeddruk én de stemming van uw medewerkers op een optimaal niveau gehouden.

“Vooral in deze tijd van het jaar is het juiste licht op iedere werkplek van levensbelang. De dagen worden korter en in de wintermaanden gaan steeds meer mensen niet alleen in het donker naar hun werk, maar komen ook in het donker thuis. Dit beïnvloedt hun humeur, prestaties én gezondheid”, vertelt Jeroen de Jonge, Verkoop Directeur bij Bever Innovations, divisie Industrial. “Zeker als de verlichting op hun werkplek onvoldoende is.”

Effect van licht

“Het gebeurt nog te vaak dat bedrijven vol hangen met de meest duurzame standaard verlichtingsarmaturen, maar dat er onvoldoende aandacht is besteed aan lichtniveau, uniformiteit en lichtkwaliteit”, aldus De Jonge. “Men realiseert zich helaas nog onvoldoende wat het effect is van licht op het humeur en zelfs op de gezondheid van mensen. Als organisatie brengen we hier graag verandering in.”

Biodynamische verlichting heeft een bewezen positieve invloed op de productiviteit en het welzijn van medewerkers, vertelt hij. “Bovendien draagt goede verlichting bij aan de veiligheid op de werkvloer, vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Zo geeft hoofdstuk 3 van de Arbowetgeving aan dat de werkgever verplicht is om de werkcondities – waar ook de verlichtingsinstallatie onder valt – veilig te installeren (https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2019-01-01#Hoofdstuk3). Bovendien moet de werkgever rekening houden met de werkzaamheden die onder deze verlichting worden verricht, evenals met de persoonskenmerken van de medewerkers. Net zoals bij vele andere werkmiddelen mag de verlichting niet leiden tot een onveilige werkplek en/of het aantasten van de gezondheid.”

Een juiste verlichting op de werkplek

Verlichting op de werkplek moet voldoen aan de gestelde normen, weet De Jonge. “De Europese Unie heeft een norm gesteld aan de hoeveelheid licht op werkplekken en deze vastgelegd in de NEN 1246-1. In deze norm worden de lux-waarden gehanteerd als meetwaarde. Voor ieder soort werkplek geldt een lux-norm om veilig en in goede condities te kunnen werken. Aan de lichtkleur, lichtkwaliteit en Ra-waardes (CRI) echter worden geen voorwaarden gesteld, terwijl die minstens zo belangrijk zijn. In het ontwerp van onze verlichting hebben wij hier maximaal rekening mee gehouden. Onze Luci Series Industry LED-armaturen garanderen een zeer hoge kleurweergave (CRI 83+) in de kleurtemperatuur 4.000 Kelvin. Dankzij de kleurechtheid van het licht kunnen onderdelen in uw opslag- of productieomgeving, koel- of vrieshuis optimaal worden onderscheiden, waardoor medewerkers vele malen prettiger, beter én veiliger kunnen werken.”

Verlichting brandt alleen ‘als je er bent’

“Onze LED-armaturen zijn standaard voorzien van een Long Range bewegingssensor”, aldus De Jonge. “Zodra beweging wordt gedetecteerd, schakelt het armatuur automatisch op tot een vooraf bepaald lichtniveau, rekening houdend met de temperatuur in de ruimte, het daglichtniveau én de geldende Arbonormen. Indien gewenst worden ook omringende armaturen geactiveerd. Thermische shocks zijn verleden tijd, evenals spanningspieken op het net.” Dankzij de intelligente verlichting kan flink op de energiekosten (< 90%) en CO₂-uitstoot worden bespaard, terwijl de lichtkwaliteit én veiligheid te allen tijde voorop blijven staan.”