Luci Series Industry

In Geen onderdeel van een categorie by Bever Innovations Marketing

De Luci Series Industry LED-armaturen zijn geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden, zoals verschillende temperatuurzones (-30° tot +60°C), evenals stoffige en vochtige omgevingen en moeilijke bereikbare plaatsen, waar het werken op hoogte uit veiligheidsoogpunt moet worden geminimaliseerd. Alle armaturen zijn eenvoudig te monteren middels ons ‘Click & Lock’ montagesysteem. Door een ervaren installateur of in uw eigen beheer.

Productkenmerken Nichia LED

  • 1 basisarmatuur (80LED)
  • Hoge efficiëntie tot 120 lumen/watt
  • Hoge betrouwbaarheid met hoge lumen-pakketten tot 18.822 lm
  • Lichtkleur van 4.000 Kelvin (neutraal wit)
  • Gegarandeerde hoge kleurweergave (CRI 83+) in de kleurtemperatuur 4.000 Kelvin (speciaal ontwikkeld voor industriële toepassingen).

CRI

Dankzij de kleurechtheid (CRI=Colour Rendering Index)) van het licht kunnen onderdelen in uw opslag- of productieomgeving, koel- of vrieshuis beter worden onderscheiden.

Hoe hoger de CRI, hoe beter de kleurweergave.

Verlichting brandt alleen ‘als u er bent’

Alle Luci Series Industry LED-armaturen zijn standaard voorzien van een bewegingssensor. Zodra beweging wordt gedetecteerd, schakelt dit armatuur automatisch op tot een vooraf bepaald lichtniveau, rekening houdend met de temperatuur in de ruimte, het daglichtniveau én de geldende Arbo-normen. Waarbij indien gewenst tevens omringende armaturen geactiveerd worden. Thermische shocks zijn verleden tijd, evenals spanningspieken op het net. Wanneer de temperatuur van het LED board boven de +80 ˚C komt, schakelt automatisch AOP in; de Active Overheat Protection, dieb ervoor zorgt dat de lamp automatisch terugdimt. Daarnaast beschikken de armaturen over een Light Normalizer die continu meet of er sprake is van lichtterugval, die – indien aanwezig – automatisch wordt gecompenseerd. Gedurende de levensduur van het armatuur (>100.000 branduren) blijft de lichtopbrengst gelijk.

 

 

The Luci Series Industry LED luminaires are suitable for use in extreme conditions, such as different temperature zones (-30 ° to + 60 ° C), dusty and humid environments and difficult to reach places, where working at height must be minimized from a safety point of view. All luminaires are easy to install using our ‘Click & Lock’ mounting system. By an experienced installer or in your own management.

Product features Nichia LED

  • 1 basic luminaire (80LED)
  • High efficiency up to 120 lumens / watt
  • High reliability with high lumen packages up to 18,822 lm
  • Light color of 4.000 Kelvin (neutral white)
  • Guaranteed high color rendering (CRI 83+) in the color temperature 4.000 Kelvin (specially developed for industrial applications).

CRI

Thanks to the colourfastness (CRI = Color Rendering Index)) of light, components in your storage or production environment, cold store or cold store can be better distinguished.

The higher the CRI, the better the color rendering.

Lighting only burns ‘when you’re there’

All Luci Series Industry LED luminaires are fitted with a motion sensor as standard. As soon as motion is detected, this luminaire automatically switches on to a predetermined light level, taking into account the temperature in the room, the daylight level and the applicable occupational health and safety standards. With which, if desired, surrounding luminaires are also activated. Thermal shocks are a thing of the past, as are voltage peaks on the grid. When the temperature of the LED board rises above +80 ˚C, AOP automatically switches on; the Active Overheat Protection, which ensures that the lamp automatically dims back. In addition, the luminaires have a Light Normalizer that continuously measures whether there is a slight drop, which – if present – is automatically compensated. During the lifespan of the luminaire (> 100.